Fanie Theron Logo
Fanie Theron Logo
Fanie Theron Logo
previous arrow
next arrow
Slider

History of Fanie Theron Primary School

The building of our school began in August 1973. Within 17 weeks the largest part of the building – sufficient to accommodate 450 learners – was completed.

Some 611 learners arrived on 16 January 1974 and further expansion to the school building began immediately. The official inauguration done by Mr Fanie Theron, the then Director of Education, took place on 30 August 1974. Our school’s first learners originated from 150 schools in South Africa, Zimbabwe and Europe.

Our first principal, Mr D.J. Kritzinger, oversaw the establishment of our school from the ground up, culminating in the fine building we now occupy. The task of establishing a learner culture and tradition was carried on by Mr G.C. Meiring, Mr J.G. Toerien, Mr T.J.G. Otto and currently Mr N. Beets.

 

Geskiedenis van Laerskool Fanie Theron

Die bou van ons skool het in Augustus 1973 begin. Binne 17 weke was die grootste gedeelte voltooi om vir 450 leerders genoeg ruimte te bied.

Op 16 Januarie 1974 daag 611 leerders by Laerskool Fanie Theron op. Onmiddellik is die skool verder uitgebrei en op 30 Augustus 1974 word die inwyding behartig deur Mnr. Fanie Theron, die destydse Direkteur van Onderwys. Ons skool se eerste leerders was afkomstig van 150 verskillende skole in Suid-Afrika, Zimbabwe en Europa.

Ons eerste skoolhoof, Mnr. D.J. Kritzinger, het die skool uit die sand opgebou tot ‘n sieraad vir die oog. Daarna het Mnr. G.C. Meiring, Mnr. J.G. Toerien, Mnr T.G. Otto en tans Mnr N. Beets voortgebou om ‘n leerkultuur en tradisie in die skool te vestig.

 


 

SCHOOL BADGE

Designed by Dr C Pama

The two arcs of silver and blue represent the fountain.

At the centre of the red shield is a white scroll, representing study.

As an insignia on the shield, we can see a vertically aligned axe from the
Theron Family Crest.

The motto of the school is: “MIK HOOG – AIM HIGH

SKOOLWAPEN

Ontwerp deur Dr. C. Pama

Die twee insnydings van silwer en blou stel die fontein voor.

In die middel van die skild staan op rooi, ‘n wit perkamentrol wat die studie voorstel.

Op die skild as helmteken is ‘n regop geplaaste hellebaard of byl uit die wapen van die familie Theron.

Die wapenspreuk onderaan is: ‘’MIK HOOG – AIM HIGH’’

 


 

SCHOOL SONG

Waar Joostenberg se vlakte strek
om Kraaifontein se bron,
het in ons tyd ‘n dorp verrys
met Laerskool Fanie Theron.

Ons wil aan jou geliefde skool
ons beste kragte wy,
sodat deur die jare heen
mag groei en steeds gedy.

We’ll strive to let the good survive
in what we think and do.
We’ll look up to the sky and say,
Aim high! We will, for you.

Written and composed by Mr R. du Plessis

SKOOLLIED

Waar Joostenberg se vlakte strek
om Kraaifontein se bron,
het in ons tyd ‘n dorp verrys
met Laerskool Fanie Theron.

Ons wil aan jou geliefde skool
ons beste kragte wy,
sodat deur die jare heen
mag groei en steeds gedy.

We’ll strive to let the good survive
in what we think and do.
We’ll look up to the sky and say,
Aim high! We will, for you.

Geskryf en gekomponeer deur Mnr R. du Plessis