Fanie Theron Logo
Fanie Theron Logo
Fanie Theron Logo
previous arrow
next arrow
Slider

Vision

Creating opportunities for learners to empower themselves in a holistic way, to respect humanitarian values to become responsible citizens who contribute to the global socio–economy and environmental sustainability.

Mission Statement

Fanie Theron Primary School is committed to the following:

 • To provide a safe and happy environment conducive for learning.
 • Developing 21st Century Skills (Critical Thinking, problem-solving, Communication and Collaboration).
 • Create classrooms and an environment which inspires our learners to learn.
 • To encourage our learners to persevere
 • To motivate leaners to serve their community.
 • Promote recycling and to minimise the school’s environmental footprint and to protect the natural environment.
 • To promote value-driven learning.
 • To embrace diversity.
 • Empowerment of educators and support staff to keep pace with an ever changing world.
 • To maintain a healthy balanced approach to academic, sport and cultural activities.

 


 

Visie

Die skep van geleenthede vir leerders om hulself op ‘n holistiese manier te bemagtig om humanitêre waardes te respekteer en om verantwoordelike landsburgers te word wat bydra tot die wêreldwye sosio-ekonomie en omgewingsvolhoubaarheid.

Missie

Fanie Theron Primêre Skool is verbind tot die volgende:

 • Om ‘n veilige en gelukkige omgewing te skep vir leerders wat bevorderlik is vir leer.
 • Die ontwikkeling van 21ste eeu vaardighede (kritiese denke, probleemoplossing, kommunikasie en samewerking).
 • Skep klaskamers en leeromgewing wat ons leerders inspireer om te leer.
 • Om ons leerders aan te moedig om te volhard.
 • Om leerder te motiveer om hul gemeenskap te dien.
 • Bevorder herwinning en verminder die skool se omgewingsvoetspoor om die natuurlike omgewing te beskerm.
 • Om waardegedrewe leer te bevorder.
 • Om diversiteit te bevorder en uit te leef.
 • Bemagtiging van opvoeders en ondersteuningspersoneel om tred te hou met ‘n immer veranderende wêreld.
 • Om ‘n gesonde, gebalanseerde benadering tot akademiese, sport- en kultuuraktiwiteite te handhaaf.